افزایش

افزایش زمان خدمت سربازی در امارات

دولت امارات برای جبران کمبود نیروی نظامی در جنگ یمن، مدت زمان خدمت سربازی در این کشور را از ۱۲ ماه به ۱۶ ماه افزایش داد. شعارسال:دولت امارات برای جبران کمبود نیروی نظامی در جنگ یمن، مدت زمان خدمت سربازی در این کشور را از ۱۲ ماه به ۱۶ ماه افزایش داد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار