وزیر

وزیر اطلاعات سابق جزئیات قتل زهرا کاظمی را فاش کرد

شعار سال: گفت‌وگو با علی یونسی را در ادامه می‌خوانید: یکی از وظایف مهم دستگاه امنیتی هر کشور، آمادگی برای مقابله با جاسوسی عوامل اطلاعاتی بیگانه و رقیب و به تعبیری ضدجاسوسی است. در کشور ما مسئولیت این امر با کدام دستگاه است و چرا؟ درباره هر موضوعی اس ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار