عباس

عباس عدالت چگونه در دولت‌ نفوذ کرد؟

شعارسال: شب گذشته رسانه‌هایی چون بی بی سی فارسی، در خبری اعلام کردند که نیروهای امنیتی ایران، شخصی به نام عباس عدالت، را دستگیر کرده‌اند.[۱] همچنین روز گذشته منابع آگاه خبر دادند اخیراً اعضای یک شبکه نفوذی وابسته به انگلیس دستگیرشده‌اند که گفته می‌شو ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار