برلین

برلین در عملیات عراق شرکت نمی‌کند

یک هفته نامه آلمانی از تصمیمات برلین برای عدم مشارکت در ماموریت آموزشی جدید ناتو در عراق خبر داده و نوشت که احتمالا این مسئله به تنش‌های بیشتر در روابط بین آلمان-آمریکا منجر می‌شود. شعارسال: هفته نامه “اشپیگل” در جدیدترین شماره خود نوشت ک ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار