دوربین‌های

دوربین‌های جاسوسی شوروی

تصاویر این گزارش مجموعه‌ای از دوربین‌های ک.گ.ب شوروی را در اوج دوران جنگ سرد نشان می‌دهد که در یک حراجی انگلیس به مبلغ ۷۸ هزار پوند فروخته شد. شعار سال: تصاویر این گزارش مجموعه‌ای از دوربین‌های ک.گ.ب شوروی را در اوج دوران جنگ سرد نشان می‌دهد که در یک ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار