دوربینی

دوربینی که موقعیت تک‌تیراندازها را مشخص می‌کند

لنزیاب لیزری RU-۱۵ قابلیت آن را دارد تا موقعیت انواع دوربین‌ها و تجهیزات اپتیکی لیزری و حرارتی و تک‌تیراندازها را کشف کند. شعار سال: امروزه استفاده از دوربین‌های لیزری و دید در شب امری متداول در یگان‌های نظامی است. اما شاید استفاده از این نوع دوربین‌ ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار