حضور

حضور در مسابقات ارتش های جهان موجب ارتقای توان بازدارندگی است

معاون اجرایی ارتش حضور نیروهای مسلح در مسابقات بین‌المللی را موجب ارتقای توان بازدارندگی دانست و گفت: امیدواریم بر قابلیت‌های نظامی ما در حوزه‌های مختلف افزوده شود. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار