مرحله

مرحله دوم صدور گواهینامه فنی و حرفه ای برای سربازان کلید خورد

امروز دومین آزمون مهارت آموزی سربازان برگزار شد تا عده دیگری از سربازان بتوانند در پایان مدت خدمت، گواهی فنی حرفه ای بین المللی دریافت کنند. شعارسال:امروز دومین آزمون مهارت آموزی سربازان برگزار شد تا عده دیگری از سربازان بتوانند در پایان مدت خدمت، گو ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار