توضیح

توضیح هوا فضای سپاه درباره دود رویت شده در تهران

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت : دود رویت شده در تهران و مناطق اطراف ناشی از تمرین تاکتیکی پرنده های نیروی هوافضای سپاه بوده است. شعارسال: روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت : دود رویت ش ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار