معـیار

معـیار دموکراسی غربی و اسلامی از نگاه شهید مطهـری

شعارسال: در معیار غربى کـوروش یک مرد آزادیخواه است، همچنان که می ‏گویند یکى از ملکه‏ هاى انگلستان (شاید ملکه ویکتوریا) وقتى که به هند رفت و می ‏خواست به یکى از بتخانه ‏ها وارد شود، به احترام آن بتخانه اگر دیگران جلوِ صحن آن بتخانه کفشها را در می ‏آور ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار