اگر

اگر مردم نبودند نهم دی هم نبود

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اگر حضور مردم نبود چنین روزی و حماسه‌ای هم نبود.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار