جمهوری

جمهوری اسلامی شایسته سخن گفتن از صلح است

مدیر خانه سرباز صلح ایران گفت: خانه سرباز صلح با هدف ترویج فرهنگ صلح تأسیس شده و چون جمهوری اسلامی شایسته سخن گفتن از صلح است، برای ترویج آن تلاش می‌کنیم.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار