استفاده

استفاده وسیع عراق از بمب‌های شیمیایی در شلمچه

عراق برای جلوگیری از عملیات در شلمچه دست به رها سازی آب در هفتاد و پنج کیلومتر مربع زد. شعارسال: شلمچه یکی از محورهای هجوم دشمن در سال ۱۳۵۹ به خرمشهر بود. مأموریت در محور شلمچه، به عهده لشکر ۳ زرهی و تیپ ۳۳ نیروی مخصوص سپاه سوم ارتش عراق گذاشته شده ب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار