توطئه

توطئه دشمنان برای آشوب در ماه های پایانی سال خنثی شد

مشاور صنایع دفاعی فرماندهی کل قوا گفت: توطئه دشمن برای ناامنی و آشوب در ماههای پایانی سال خنثی شد و دشمن بایستی فاتحه اقدامات خود در این زمینه را بخوانند. شعارسال: سردار حسین دهقان مشاور فرماندهی معظم کل قوا در امور صنایع دفاعی گفت: بحمدالله سال ۹۶ ب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار