کنایه‌های

کنایه‌های مشاور عالی رهبری به برخوردهای نابخردانه ترامپ و حکام جدید عربستان

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: ایران درصدد است تا با هوشمندی کامل در مقابل ائتلاف آمریکا ائتلاف سازی کند، باید بتوان به سمت ائتلاف با پاکستان و عراق بر ضد تشنج و تروریست پیش رفت. شعارسال: سردار سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرما ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار