نگاهی

نگاهی به روش‌های نوین جاسوسی در پوشش ‌«NGO»ها و اقدامات دانشگاهی

کلمه «جاسوسی» که شنیده می‌شود، بیشتر افکار عمومی به سمت شیوه‌های اطلاعاتی و عملیاتی بسیار پیچیده کشیده می‌شود، اما همیشه قرار نیست جاسوسی با اقدامات محیرالعقول همراه باشد. شعارسال:کلمه «جاسوسی» که شنیده می‌شود، بیشتر افکار عمومی به سمت شیوه‌های اطلاع ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار