پلیس:

پلیس: جان باختن ۲۰ نفر در اعتراضات اخیر

سخنگوی ناجا با اشاره به جان باختن ۲۰ نفر از هموطنان در اغتشاشات اخیر گفت: تمامی دستگیر شدگان تحویل دستگاه قضائی شدند که اغلب آنها در مراحل قانونی به قید ضمانت رها و لیدرهای اصلی و تخریب‌گران اموال عمومی در بازداشت به سر می برند. شعارسال:سخنگوی ناجا ب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار