جزئیات

جزئیات جدید از سرقت سریالی خودپردازها در تهران +عکس

دو ماه از آغاز سرقت خودپردازها در تهران می گذرد و سارقان با استفاده از دو خودرو موفق به سرقت ۴ دستگاه عابر بانک شده اند. سارقانی قوی هیکل که ۶ تا ۸ نفره هر بار به سرقت می روند. شعارسال: اولین بار هفته اول اسفند ۹۶ فردی در تماس با پلیس از سرقت دستگاه ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار