راه

راه اندازی صنعت رادار در زمان جنگ

جانشین سازمان پدافند غیرعامل گفت: از زمان جنگ به بعد صنعت رادار در کشور راه اندازی شد. در زمان جنگ بود که ما به قدرت سیستم سازی و شبکه سازی دسترسی پیدا کردیم شعارسال:جانشین سازمان پدافند غیرعامل گفت: از زمان جنگ به بعد صنعت رادار در کشور راه اندازی ش ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار