جنگ

جنگ اقتصادی؛ آخرین مرحله تهاجم دشمن

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور: خروج از برجام و جنگ اقتصادی آخرین مرحله از تهاجم دشمن است. شعارسال: سرتیپ نعمان غلامی نخستین سخنران پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران گفت: مرحله جدیدی از تهاجم دشمن به جمهوری اسلامی با خروج از برجام شروع شده است. جنگ اق ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار