امروز

امروز در بحث تامین تجهیزات نظامی کشور خودکفا شده ایم

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: هرکسی که قضاوت کند می داند که اوضاع تسلیحات ایران که همه آنها جنبه دفاعی دارد به لطف خدا و همت این جوانان و برکت انقلاب به جایی رسیده است که ما امروز ادعا می کنیم در بحث تامین تجهیزات مورد نیاز خود خودکفا شده ایم. شعارسال ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار