امنیت

امنیت دریا‌های منطقه نباید به دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای بیفتد

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امنیت دریاهای منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود تا امنیتی عاریه‌ای را شاهد باشیم. شعار سال: فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امنیت دریاهای منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود تا امنیتی عاریه‌ای را شاهد باشیم.  امیر در ...
نظام

نظام سنتی دوقطبی در جهان فروپاشیده است/ جمهوری اسلامی ایران سر تسلیم در مقابل امریکا و متحدانش فرود نمی‌آورد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه سر تسلیم در مقابل امریکا و متحدانش فرود نیاورده و نخواهد آورد و با اتکا به توان خود، دست برادری به سوی همسایگان دراز کرده است. شعارسال: سردارسرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی سخنا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار