ارتقای

ارتقای بصیرت رمز ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌های دشمن

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان کوتاه نخواهد آمد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار