ما

ما خواهان جنگ نیستیم اما مرد جنگیم و از کسی جز خدا نمی‌هراسیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: دشمن بداند ملت ما جنگ‌طلب نیست، ما خواهان جنگ نیستیم اما مرد جنگیم و اتکای ما به خداست و از هیچکسی غیر از خدا نمی‌هراسیم.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار