اشراف

اشراف کامل بر تهدیدات منطقه داریم/ تمام تجهیزات و تاکتیک‌های ما بومی است

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه تمام تجهیزات و تاکتیک‌های ما داخلی و بومی است، تاکید کرد: شناسایی و اشراف کاملی بر تهدیدات در منطقه داریم و خودمان را منطبق با تهدیدات آماده می‌کنیم. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار