نگاه

نگاه مسئولان به خارج از مرزها نباشد

فرمانده نیروی انتظامی گفت: مردم از مسئولان می‌خواهند که روی پای خود بایستند و به توانمندی‌های خود اتکا کنند و نگاهشان به خارج از مرزها نباشد. ...
جرأت

جرأت شلیک مستقیم به سمت ایران را هیچ کشوری ندارد

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: قدرت انقلاب اسلامی سبب می‌شود کسی جرات نکند به کشورمان نگاه چپ داشته باشد، پس از گذشت ۳۱ سال از پایان جنگ هیچ کشوری جرات نکرده ‌که به صورت مستقیم به کشورمان تیری شلیک کند. ...
نیروهای

نیروهای مسلح سایه تهدیدات را از سر ملت و کشور دور نگه داشته‌اند

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع گفت: نیروهای مسلح به‌فرماندهی ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه‌ای عزیز به سطحی از اقتدار و بالندگی ر‌سیده‌اند ‌که توانسته‌اند سایه تهدیدات را از سر ملت و کشور دور نگه‌دارند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار