تخریب

تخریب هزار متر بنای غیرمجاز دختر وزیر سابق در لواسان

با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات نسبت به تخریب حدود ۱۰۰۰ متر بنای غیر مجاز دختر وزیر سابق در لواسان اقدام گردید. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار