خطای

خطای دختر بدحجاب به حساب خودش نوشته می شود، خطای پلیس به حساب نظام

نباید پلیس را به صرف خطای چند فرد کوبید اما پنداری که به خود چنین حقی می‌دهد که برای رفع منکر، دچار یک منکر بزرگ‌تر شود را به جد باید نقد کرد و در برابر عملی باورمندانی به آن ایستاد. شعار سال: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:سخنانِ خطبه‌های نماز جمعه یکی ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار