طرح

طرح «سربازی دختران» اجرا می‌شود؟

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح سربازی دختران توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. شعار سال: سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در واکنش به مصاحبه اخیر یکی ...
طرح

طرح «سربازی دختران» اجرا می‌شود؟

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح سربازی دختران توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. شعار سال: سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در واکنش به مصاحبه اخیر یکی ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار