برگزاری

برگزاری همایش ملی «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» در ارتش

معاون بازرسی ارتش جمهوری اسلامی ایران از برگزاری همایش ملی «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» به میزبانی و مشارکت ارتش در تهران خبر داد.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار