تراکتورسازی

تراکتورسازی عالیشاه را نخواهد، یگان خدمتی او عوض می شود/ آغاز صدور کارت معافیت سربازی ایثارگری

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح از آغاز صدور کارت های معافیت دارندگان ۲۸ و ۲۹ ماه سابقه ایثارگری خبر داد شعارسال:رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح از آغاز صدور کارت های معافیت دارندگان ۲۸ و ۲۹ ماه سابقه ایثارگری خب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار