محوریت

محوریت ایران در مبارزه با مواد مخدر در مجامع بین المللی

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اعلام اینکه در حال حاضر ایران در محوریت مبارزه با مواد مخدر در سطح بین المللی قرار دارد گفت:در میان مواد مخدر مکشوفه توسط ماموران، تریاک همچنان در صدر کشفیات پلیس است. شعارسال: مسعود زاهدیان با اشاره به رویکرد پل ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار