شرایط

شرایط جدید سربازی شرکت‌های دانش بنیان اعلام شد

شعار سال: سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان یکی از مسائل اصلی در شرکت‌های دانش بنیان را حفظ و به کارگیری نیرو‌های توانمند عنوان کرد و گفت: در این رابطه موضوع انجام خدمت سربازی برای افراد اصلی مشغول در این شرکت‌ها مهم است؛ ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار