رئیس

رئیس دستگاه اطلاعات «مصر» برکنار شد

رئیس جمهوری مصر دو روز پس از افشای فایلی صوتی درباره رئیس دستگاه اطلاعات، او را برکنار و مدیر دفتر خود را سرپرست دستگاه اطلاعات تعیین کرد. شعار سال: رئیس جمهوری مصر طی حکمی سرتیپ «عباس کامل»، مدیر دفتر خود را سرپرست نهاد اطلاعاتی این کشور کرد. شبکه ا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار