پیام

پیام های خطرناک به آدرس های غلط

شعار سال: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است ماهی آب گل‌آلود اعتراضات روزهای اخیر، «مسموم» است. آنقدر که می‌تواند صیاد خود را هم از پا در بیاورد. در روزهایی که دوباره اعتراضات به شرایط اقتصادی کشور آغاز شده باز هم حرف از دورخیز مخالفان داخلی دولت ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار