تصویری

تصویری دلخراش که در فضا مجازی غوغا کرده است

تصویر به شهادت رسیدن یک کودک شش ساله فلسطینی خشم کاربران مجازی را برانگیخته است. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار