اسرائیل

اسرائیل در پنج سال گذشته ۲۱۸ بار به سوریه حمله کرده است

در گزارش کنفرانس امنیتی مونیخ برای سال ۲۰۱۹ با پرداختن به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه آمده که این رژیم طی پنج سال گذشته هرازچند گاهی به سوریه حمله کرده اما این حملات در سال ۲۰۱۸ به اوج خود رسید. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار