ارسال

ارسال پیامک‌ برای خودروهای حامل سرنشین بدحجاب؟

نقطه مشترک همه کسانی که صبح اول وقت روز پنجشنبه، پنجم اردیبهشت‌ها، در خیابان وزرا خودشان را به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی رسانده بودند،‌ یک پیامک بود. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار