چگونگی

چگونگی بهره‌مندی «سربازان امریه» از کسرخدمت

سردار موسی کمالی درباره بهره‌مندی سربازان امریه از کسر خدمت‌های سربازی، گفت: تمام شرایط برای سربازان امریه با دیگر سربازان برابر بوده و آنان از نظر حقوق، مزایا و مرخصی و... مانند یکدیگر هستند، تنها تفاوت در طول مدت خدمت این سربازان است و تمامی سربازا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار