تحریم‌ها

تحریم‌ها فرصت تاریخی برای تولید قدرت برای تضمین آینده کشور است

وزارت دفاع در بیانیه‌ای با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی ماه، فتنه تحریم و جنگ اقتصادی امروز را توطئه شکست خورده دشمن و فرصت تاریخی برای تولید قدرت در کشور دانست. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار