تحریم‌ها

تحریم‌ها فرصت تاریخی برای تولید قدرت و دستیابی به توانمندی‌های نوین است

«فتنه تحریم و جنگ اقتصادی، توطئه شکست خورده دشمن و فرصت تاریخی برای تولید قدرت، تاب آوری و توانمندی‌های نوین ملی برای تضمین آینده روشن کشور است.» ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار