فرمانده

فرمانده ناوگروه پاکستان با استاندار هرمزگان دیدار کرد

همزمان با پهلوگیری ناوگروه نیروی دریایی پاکستان؛ فرمانده ناوگروه بهمراه هیئتی از افسران با استاندار هرمزگان دیدار کرد ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار