کشتی

کشتی «ریاح» در حال قاچاق سوخت بوده است

وزارت دریانوردی پاناما سرانجام تخلف یک کشتی حامل پرچم این کشور که هفته گذشته از سوی ایران توقیف شد را تایید کرد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار