امیر

امیر نصیرزاده: توان دفاعی قابل مذاکره نیست و آن را با قدرت حفظ می‌کنیم

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: توان دفاعی ما به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و با تمام قدرت آن ر. حفظ خواهیم کرد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار