ادعای

ادعای شکنجه شدن کارگر شرکت نیشکر هفت تپه صحت ندارد

استاندار خوزستان گفت: ادعای اسماعیل بخشی، کارگر آزاد شده شرکت نیشکر هفت تپه مبنی بر شکنجه شدن در هنگام بازداشت به هیچ وجه صحت ندارد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار