عمده

عمده دوربین‌های ورودی تهران کد جریمه معاینه فنی گرفته‌اند

رییس پلیس راهور تهران بزرگ در واکنش به انتقاد از عدم اعمال جریمه معاینه فنی در ورودی‌های شهر تهران گفت: در حال حاضر به بخش عمده دوربین‌های ورودی کد جریمه معاینه فنی اختصاص داده شده، اما هنوز این بخش راه‌اندازی نشده و پس از مرحله تست راه می‌افتد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار