سرلشکر

سرلشکر جعفری در جمع خبرنگاران: رویکرد بسیج بکارگیری نیرو‌های جوان است

فرمانده سپاه درخصوص ٤٠ هزار طرح عمرانی زودبازده توسط بسیج گفت: اصل انجام کار با هسته اولیه گروه‌های جهادی است که در منطقه حضور پیدا کنند تا رویکرد جدید بسیج در استفاده از نیرو‌های جوان همان منطقه را اجرا کنند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار