سقوط

سقوط رژیم طاغوت بیشتر از یک شوک ژئوپلیتیک در نظام جهانی بود/ دشمن بزرگ ما در برابر مکتب بزرگ یک نعمت است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسدارن گفت: سقوط رژیم طاغوت بیشتر از یک شوک ژئوپلیتیک در نظام جهانی بود و نقشه سیاسی جهان تغییر کرد و برای اولین بار ... ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار