سنگین‌ترین

سنگین‌ترین تحریم‌ها و بیشترین پیشرفت‌ها در حوزه نظامی بوده است

سخنگوی سپاه گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون سنگنین‌ترین تحریم‌ها در حوزه دفاعی و نظامی بوده در حالی که برجسته‌ترین پیشرفت‌ها نیز در همین عرصه رخ داده است. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار