تقدیر

تقدیر از افسر وظیفه شناس راهور که فرهاد مجیدی را جریمه کرد

سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ از افسر وظیفه شناسی که چند روز پیش طبق قانون عمل کرده بود تقدیر و قدردانی کرد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار